sannarelations.com
VelkommenBøgerForfattarenI pressenLeserefoto Paulina Westerlind
[foto Paulina Westerlind]

Velkommen blant de selvhelbredende menneskene!

Menneskets naturlige tilstand er å være frisk, og vi kan selv styrke den helbredende kraften som gir et langt liv med god helse.

Sanna Ehdins bøger viser på den naturlige kraft som gjør at vi holder oss friske. Målet er å bygge bro mellom den etablerte medisinen og alternativ behandling. Det handler om en ny måte å se på oss mennesker på – et helhetssyn. Vi er ikke bare kroppslige maskiner, men vår psyke og vår sjel samhandler med kroppen på en sofistikert måte. Vi mennesker kan derfor selv aktivt påvirke vår helse, både det kroppslige og det mentale velbefinnende.
Hva innebærer den nye helsebevisstheten?

Sunnhetspleie - Styrking av det friske i stedet for å bekjempe sykdomssymptomer.

Leve i nået - Et nytt syn på kropp og helse -- vi tar hånd om oss selv nå i stedet for å reparere senere.

Selvhelbredelse - Å bruke kroppens skjulte ressurser.

Selvbestemmelse - Enkeltmennesket søker selv kunnskap.

Eget valg - Bevisstheten sprer seg til mennesker svært raskt og uten at noen andre bestemmer det.

Energi, qi - Å tilegne seg en annen tankegang og være åpen for nye ting.

Nærvær - Å leve i kontakt med seg selv og omgivelsene.

Holisme - Helhetstankegang: Alle deler samvirker til en helhet.

Emosjonisme - Vi erkjenner følelsenes betydning for helsen -- og viktigheten av å uttrykke dem.

Åndelighet - Kontakt med åndelige verdier.

Refleksjon - Lytt, lær av andre og ta egne beslutninger ut fra det.


Helse er tingenes naturlige orden, en positiv egenskap som mennesket har rett til hvis det lever klokt. Legevitenskapens viktigste oppgave er å oppdage og lære folk om naturens lover; det vil sikre alle en sunn sjel i et sunt legeme.

Hygieia, helsens gudinne og datter av Asklepios, legekunstens gud

Share Share   Print Print